top of page

เตโชวิปัสสนาสถาน จ.สระบุรี

ตั้งอยู่ที่ ตำบลพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ เชิงเขาพระพุทธบาทน้อยอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สงบ สัปปายะ เพื่อการมุ่งหวังสู่มรรคผลนิพพาน เปิดอบรมครั้งแรกในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ในการอบรมครั้งแรก ได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้น ในขณะที่ผู้ปฏิบัติรุ่นแรกตั้งจิตขอรับเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วอำเภอแก่งคอย

จากพลังเตโชมหาศาลในจักรวาลพุ่งลงมาสู่ธรรมสถานแห่งนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมด้วยสายธารแห่งธรรมจะเกื้อหนุนผู้มีความศรัทธาและความเพียรอันแรงกล้าให้สามารถบรรลุซึ่งมรรคผล ผู้อบรมที่มุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจัง ล้วนได้เห็นธรรมและเข้าถึงธรรม ชำระจิตและกิเลสอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ทุกคอร์ส อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

bottom of page