top of page

แสงธรรมโพธิญาณ หาดใหญ่

ตั้งอยู่ที่ บ้านโป๊ะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ ดร.ไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้บริจาคที่ดินประมาณ 5 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง (ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ) เมื่อปีพ.ศ.2561

 

เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมให้ผู้ปรารถนาการหลุดพ้นในภาคใต้ มีสถานที่ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางสติปัฎฐานสี่ สายธรรมเตโชวิปัสสนา

หลังจากที่ได้รับบริจาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ เพื่อวางผังอาคารและแลนด์สเคป และวางแผนการก่อสร้าง อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อเปิดสอนเตโชวิปัสนาและอานาปานสติ โดยมีพระคุณเจ้าเป็นผู้อบรมสอนวิปัสสนาแก่ผู้ที่สนใจ และอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล จะเดินทางไปสอนวิปัสสนาปีละ 1 ครั้ง

แสงธรรมโพธิญาณ มีการวางผังที่สงบ สัปปายะ และแยบคายด้วยการออกแบบให้แนวอาณาเขตที่พัก เรือนอาหาร แยกเป็นสัดส่วนกั้นด้วยแนวไม้ไผ่และต้นไม้  ทางเดินแผ่นหินวางเรียงกลมกลืนกับสนามหญ้า  แสงไฟที่สว่างไสวบนเรือนภาวนา ทำให้ตัวอาคารไม้แข็งแกร่งดูน่าเกรงขาม เสาไม้ต้นใหญ่ที่หาได้ยากทำให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ปัจจุบัน แสงธรรมโพธิญาณ อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต เปิดอบรมเตโชวิปัสสนา และอานาปนสติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่อง เปิดสอนคอร์สแรกเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

bottom of page