top of page

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน มาจากคำว่าเตโช+วิปัสสนากรรมฐาน ไม่ใช่เตโชกสิณ แต่เป็นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลัก สติปัฏฐาน 4 ด้วยการเพ่งดูกาย ทำให้เกิดการจุดธาตุไฟจากในกายมาเผากิเลส เป็นเทคนิคในการปฏิบัติที่ตีตรงมาที่หัวใจของคำว่า

“อาตาปี สัมปชาโณ สติมา
พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน”

หลักการของเตโชวิปัสสนากรรมฐาน คือ การตั้งสติ รู้กาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติวิธีนี้ ไม่เคยมีผู้ใดรู้วิธีการมาก่อน กระทั่ง

พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านเมตตาสื่อจิตมาสอนวิธีการปฏิบัติแด่ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

เมื่อปีพ.ศ. 2550
 

เมื่อท่านอาจารย์ทดลองปฏิบัติ ก็เห็นความมหัศจรรย์ของผลที่ได้จากการปฏิบัติ ด้วยเป็นวิธีที่สามารถชำระจิตให้บริสุทธิ์ชนิดขุดรากถอนโคนกิเลส เกิดมรรคผลที่เป็นเส้นทางมุ่งลัดตัดตรงสู่ประตูนิพพานดังที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือ

เตโชวิปัสสนา...เปิดประตูนิพพาน

พระอาจารย์สมเด็จโต

พระอาจารย์สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

งานต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้

มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า 
เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

จุดประสงค์หลักขององค์กรโนอิ้ง บุดด้า  เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา (Knowing Buddha) คือ ให้ความรู้ที่เป็นหลักปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้า ปกป้อง และยับยั้งการกระทำ

การลบหลู่และย่ำยีในสัญลักษณ์ของพระศาสดา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2555 โดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล และฆราวาสยุคใหม่ผู้มีจิตกตัญญูหมายตอบแทนคุณ

พระบรมศาสดา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยับยั้งความเห็นผิด

และการกระทำอันเป็นการลบหลู่ต่อพระพุทธเจ้า 

องค์กรโนอิ้ง บุดด้า  เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา

จึงทำการรณรงค์ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

การบรรยายธรรม
โดยอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้รับเกียรติให้บรรยายธรรมในองค์กรชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ

หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือสัตหีบ กองทัพอากาศ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธและกรมพลาธิการ วิทยาลัยตำรวจ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท โจตันไทย จำกัด เป็นต้น

ภาพหอมนสิการ.jpg

หอมนสิการ
ทำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นวัด

โครงการ “หอมนสิการ” เกิดขึ้นตามดำริของอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา เพื่อการสืบสานธรรม ปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดาและปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่ปวงชน
 

ภายในหอมนสิการเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ พระบรมสารีริกธาตุ ภาพปักพระบรมโลกนาถและนิทรรศการร่วมสมัย จำลองมรรคาและคำสอนของพระบรมศาสดา

หอมนสิการ
ธรรมะแกลลอรี คอมมูนิตี้กลางหุบเขา การันตีด้วยคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จากแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนประจำปี 2566

KBO Earth

KBO EARTH
เพื่อการรณรงค์ลดโลกร้อน

เคบีโอเอิร์ธ (KBO Earth) เป็นหน่วยงานพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้องค์กรโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา (Knowing Buddha Organization: KBO) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และมีสมาชิกเป็นจิตอาสาประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ วิศวกร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ที่รวมตัวกันทำงานเพื่อสังคม ได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยต่างๆ และพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่า ตัวเร่งแท้จริงที่ส่งผลกระทบทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทวีความรุนแรงมาถึงจุดนี้ นั่นคือ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลดาต้าทั้งหมด ทางองค์กรได้เดินหน้ารณรงค์ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางออนไลน์และออฟไลน์ การให้ความรู้กับเยาวชนไปยังสถานศึกษา การรณรงค์ลดใช้พลาสติก การจัดงานสัมมนา การจัดกิจกรรมปลูกป่า เป็นต้น

CSR อบรมธรรมะ

CSR กระตุ้น ปลุกจิตสำนึกชาวพุทธให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

หน่วย CSR (Corporate Social Responsibility) หน่วย CSR ทำหน้าที่ ให้ความรู้ อบรมหลักธรรมพื้นฐานที่ใช้เป็นเครื่องเกื้อหนุนนำชีวิตพร้อมสอดแทรก กระตุ้น ปลุกจิตสำนึกชาวพุทธให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงความสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสดาและพระพุทธศาสนา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานราชการ ทหารและเอกชน เพื่อสร้างฐานแนวร่วมการปกป้องให้มีเครือข่ายขยายไปทั่วโลก นอกจากนี้ยัง สอน อบรมธรรมะคอร์สเด็กที่โรงเรียนแห่งชีวิต และธรรมะแคมป์เด็กที่เตโชวิปัสสนาสถาน เพื่อให้เยาวชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตและมองโลกอย่างถูกต้อง สามารถประคองตนผ่านอุปสรรคแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำตนเองไปสู่ความรุ่งเรืองแล้วพบกับความผาสุกต่อไป

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ
ธรรมะกับไลฟ์สไตล์เป็นเรื่องเดียวกัน

นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพหรือ 5000s ทำขึ้นเพื่อให้โลกเห็นว่าโลกของธรรมไม่ใช่เส้นขนานกับโลกในชีวิตจริง ยิ่งมีธรรมสถิตอยู่กับใจมากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นผู้มีไลฟ์สไตล์ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น นิตยสารเกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกกตัญญูยิ่งต่อพระบรมศาสดาที่บำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งยวดเพื่อหาทางดับทุกข์ให้แก่เวไนยสัตว์ แต่ในปัจจุบันด้วยความเสื่อมลงอย่างยิ่งของศีลธรรมทำให้โลกลบหลู่พระบรมศาสดาผู้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ อาจารย์อัจฉราวดีวงศ์สกล จึงก่อตั้งองค์กรโนอิ้ง บุดด้าเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีงามให้ศีลธรรมในระดับจิตสำนึกกลับคืนมาอีกทั้งให้พุทธศาสนิกชนมั่นคงในศีลและมีศรัทธาต่อการหลุดพ้นองค์กรโนอิ้ง บุดด้า ผู้ผลิตนิตยสารประกอบด้วยบุคคลหลายสาขาอาชีพที่มุ่งมั่นปฏิบัติวิปัสสนาไปพร้อมกับการใช้ชีวิตฆราวาสอย่างสมดุล

เตโชวิปัสสนา

bottom of page