top of page
Header_Techo wep-Book-1.jpg

หนังสือ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ได้เผยแผ่ธรรมแท้ที่กลั่นออกจากโพธิจิต จากการปฏิบัติภาวนาอย่างยิ่งยวดกว่า 20,000 ชั่วโมง ผ่านงานเขียนมากมาย อาทิ วิปัสสนาฆ่ากิเลส, รู้แล้วลุย 1-2, เตโชวิปัสสนา เปิดประตูนิพพาน, ธรรมเอกอุกึ่งพุทธกาล, ฆราวาสบรรลุธรรม 1-2 ฯลฯ

Book-ฆราวาส-1.jpg

ฆราวาสบรรลุธรรม

หนังสือโดยวิปัสสนาจารย์ที่จะปลุกให้ตื่น และทำให้ความหวังในการบรรลุธรรมของฆราวาสเปลี่ยนไปตลอดกาล

Book-คำถาม.jpg

คำถามที่พบคำตอบ

ทุกย่างก้าวของการตัดสินใจเต็มไปด้วยคำถาม ตั้งแต่คำถามสุดแสนคลาสสิกเรื่องการฆ่ามด แมลง ทำไมต้องปลีกวิเวกออกปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้ง ไปจนถึงการแซงรถเมื่อขันเปลี่ยนเข้ามาเลนใหม่บาปผิดศีลหรือไม่ หรือการเตรียมตัวตายและจัดพิธีศพของตนเองอย่างไรให้เป็นบุญที่สุด หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

Book-ธรรมตามใจ.jpg

ธรรมตามใจ ถามธรรม-ตอบธรรม

หนังสือรวมคำสอนมุมผ่อนคลาย 41 คำถามธรรมะยอดฮิตของฆราวาส ตอบโดยท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล,

วิปัสสนาจารย์ ที่เปิดปัญญาอย่างสุดแจ่มแจ้ง

Book-รู้แล้วลุย2.jpg

รู้แล้วลุย ทางลัดดับทุกข์ มุ่งสู่นิพพาน

ด้วยเตโชวิปัสสนากรรมฐาน ฉบับเข้มข้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุข โดยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

Book-ฆราวาส-2.jpg

ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 2

ไม่ใช่ภาคต่อ แต่เป็นภาคเผยความลับของจักรวาลและจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น มิใช่เป็นเพียงหนังสือ หากแต่เป็นคัมภีร์เอกอุที่มาถึงในกึ่งพุทธกาลดั่งพุทธทำนาย เพื่อเผยความจริงว่า ฆราวาสหลุดพ้นได้

Book-TOP.jpg

TOP IDEA

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้น ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเรียบง่าย เพราะธรรมะนั้นคือธรรมชาติ และมีอยู่เพื่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่แสวงหาธรรมแท้

Book-เปิดประตูนิพพาน.jpg

เตโชวิปัสสนา เปิดประตูนิพพาน

หนังสือที่ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ต้องอ่าน วิปัสสนากรรมฐาน เส้นทางลัดตัดตรงสุดอัศจรรย์กึ่งพุทธกาล สื่อจิตสอนภาวนาโดย สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังษี ตีถึงแก่นสติปัฏฐานสี่ ด้วยการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส

Book-5000s_edited.jpg

ข้ามห้วงมหรรณพ

สืบเนื่องมาจากการที่คนรุ่นใหม่มักมองว่า พุทธศาสนาและธรรมะเป็นเรื่องของคนสูงวัยหรือคนอกหัก และเป็นสิ่งที่เข้าใจยากโดยเฉพาะภาษาบาลี อาจารย์อัจฉราวดี จึงมีดำริก่อตั้งทีมงานอาสาสมัคร เพื่อจัดทำนิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ โดยกองบรรณาธิการเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงจังเพื่อความหลุดพ้น และเป็นผู้มีหน้าที่การงานมั่นคงอยู่แล้วในวงการต่างๆ เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักลงทุน เจ้าของกิจการ ฯลฯ 

มีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

     เพราะโลกอยู่คู่ขนานไปกับธรรม และเพราะการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในฐานะฆราวาส การเลี้ยงชีพชอบเพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัวดำรงอยู่ได้จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมุ่งพัฒนาจิตวิญญาณให้พ้นไปจากสังสารวัฏ ด้วยเหตุนี้โครงการ S-Unit จึงเกิดขึ้นจากการริเริ่มของท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานองค์กรโนอิ้งบุดด้า
 

     S-Unit ย่อมาจาก Smile-Unit เป็นโครงการที่ช่วยให้เหล่าศิษย์ยิ้มได้จากการพึ่งพาตนเองอย่างภาคภูมิ ด้วยการเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคบนพื้นฐานของปัจจัยสี่ รวมถึงบริการหลากหลายที่ผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน ถึงแม้สินค้าจะเรียบง่ายแต่ก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพฝีมือบวกความตั้งใจของเหล่าผู้มีธรรม ซึ่งนอกจากส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ขาย ผู้ซื้อยังได้สินค้าที่ดีในราคาสมเหตุผล

LINE_Brand_icon[1]_edited_edited_edited.
  • Facebook
bottom of page