top of page

มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

เปิดคอร์สอบรมดังนี้

279655405_2811223455688725_4013113964152712038_n.jpg

คอร์สปฎิบัติระยะสั้น

เปิดคอร์สอบรมอานาปานสติ 1 วัน และ 4 วัน ให้ทุกท่านที่สนใจ ทั้งชาย และหญิง ซึ่งสอนโดยพระภิกษุและฆราวาส 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คอร์ส เตโชวิปัสสนา

คอร์สปฎิบัติระยะยาว

เปิดคอร์สสอนปฏิบัติวิปัสสนา 8 วัน 7 คืน 

ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ด้วยเตโชวิปัสสนา ซึ่งสอนโดย อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล 

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

281773760_2823986004412470_5479531467340912242_n.jpeg

คอร์สธรรมะสำหรับเด็ก

เปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจ อายุ 8 – 12 ปีเข้าร่วมอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
เติมเต็มพลังแห่งความรัก สร้างความอ่อนโยน และภูมิคุ้มกันทางใจ ให้วัยใสยุค 5G ทุกคน  

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

News & Update

บทธรรมคำสอน

เตโชวิปัสสนาสถาน

ประวัติเตโชวิปัสสนา

คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักสติปัฏฐานสี่ เน้นมาที่การมีความเพียรเผากิเลส เตโชวิปัสสนา เป็นเทคนิคในการปฏิบัติ ที่ตีตรงมาที่หัวใจของคำว่า อาตาปี สัมปชาโณ สติมา พึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน หลักการภาวนา เป็นการจุดธาตุไฟในกายมาเผากิเลส ไม่ใช่เตโชกสิณ ที่เพ่งไฟจากภายนอก แต่เตโชวิปัสสนา คือการตั้งสติรู้กาย เวทนา จิต ธรรม ด้วยเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิดธาตุไฟในกายจุดขึ้นมาเผากิเลส ทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็ว

ความประทับใจของผู้เข้าคอร์สปฎิบัติ

เตโชวิปัสสนากรรมฐาน

ประสบการณ์ศิษย์

วิธีสมัครคอร์สอบรม

เลือกคอร์สที่ต้องการเขัาอบรม

อ่านขั้นตอนการสมัครให้ครบทุกข้อ

โหลดและเขียนใบสมัคร

(อยู่ในขั้นตอนสมัคร)

ส่งมาที่เมล info@techovipassana.org

โทร 02 117 4063 ถึง 64 

Contact
bottom of page